Co oznacza skrót CR w lekkoatletyce?

Co oznacza skrót CR w lekkoatletyce?

CR w lekkoatletyce to skrót od angielskiego wyrażenia „Championship Record”, co w tłumaczeniu na język polski oznacza rekord mistrzostw. Jest to zapis najlepszego wyniku uzyskanego na danym czempionacie w danej konkurencji.

Jakie są rodzaje rekordów w lekkoatletyce?

W lekkoatletyce wyróżnia się kilka rodzajów rekordów, są to:

  • Rekord świata – najlepszy wynik uzyskany w danej konkurencji na całym świecie.
  • Rekord kontynentalny – najlepszy wynik uzyskany na danym kontynencie w danej konkurencji.
  • Rekord kraju – najlepszy wynik uzyskany przez zawodnika danego kraju w danej konkurencji.
  • Rekord mistrzostw – najlepszy wynik uzyskany na danym czempionacie w danej konkurencji.

Jak ustala się rekord mistrzostw?

Rekord mistrzostw jest ustalany na podstawie najlepszego wyniku uzyskanego na danym czempionacie w danej konkurencji. Wynik ten musi być uzyskany w trakcie finału danej konkurencji. Jeśli dwóch lub więcej zawodników uzyska taki sam wynik, to rekord zostaje przyznany temu zawodnikowi, który osiągnął go jako pierwszy.

Jakie są najważniejsze rekordy mistrzostw świata w lekkoatletyce?

Najważniejsze rekordy mistrzostw świata w lekkoatletyce to te, które zostały ustanowione w najbardziej prestiżowych konkurencjach, takich jak bieg na 100 m, bieg na 200 m, bieg na 400 m, bieg na 800 m, bieg na 1500 m, bieg na 5000 m, bieg na 10 000 m, skok wzwyż, skok o tyczce, skok w dal, pchnięcie kulą, rzut dyskiem i rzut młotem.

Jakie są rekordy mistrzostw świata w biegu na 100 m?

Najlepszy wynik w biegu na 100 m uzyskał Usain Bolt z Jamajki, który w finale mistrzostw świata w Berlinie w 2009 roku uzyskał czas 9,58 s.

Jakie są rekordy mistrzostw świata w skoku wzwyż?

Najlepszy wynik w skoku wzwyż uzyskała Stefka Kostadinowa z Bułgarii, która w 1987 roku skoczyła 2,09 m.

Skok wzwyż to jedna z konkurencji lekkoatletycznych, w której zawodnicy muszą przeskoczyć poprzeczkę ustawioną na specjalnych słupkach. W zależności od wyniku, który uzyska zawodnik, zostaje on sklasyfikowany w danej zawodach. Aby skok był ważny, zawodnik musi spełnić określone warunki, między innymi nie przekroczyć belki poprzecznej rękami, nie dotknąć belki lub słupków, a także nie przekroczyć linii końcowej.
CR to skrót od angielskiego „Championships Record”, co w tłumaczeniu na język polski oznacza „rekord mistrzostw”. Jest to rekord uzyskany podczas mistrzostw, który jest najlepszym wynikiem osiągniętym w tej konkurencji podczas danego turnieju. CR jest ważny tylko w czasie trwania danego turnieju i może być pobity tylko przez wynik uzyskany w trakcie tego samego turnieju.
W lekkoatletyce CR jest jednym z wielu rekordów, jakie mogą zostać pobite podczas zawodów. Inne rekordy to na przykład rekordy świata, rekordy kontynentów czy rekordy krajów. Każdy z nich oznacza najlepszy wynik uzyskany w danej konkurencji przez zawodnika z danego kraju, kontynentu czy na całym świecie.
Warto również wspomnieć, że CR może być pobity tylko podczas mistrzostw danej kategorii, na przykład mistrzostw Europy czy mistrzostw świata. Nie jest to więc rekord, który może być pobity podczas innych zawodów, jakie odbywają się poza mistrzostwami.

FAQ:

Czym jest CR w lekkoatletyce?

CR to skrót od angielskiego „Championships Record”, co oznacza „rekord mistrzostw”. Jest to najlepszy wynik uzyskany podczas danego turnieju.

Czy CR może być pobity podczas innych zawodów?

Nie, CR może być pobity tylko podczas mistrzostw danej kategorii, na przykład mistrzostw Europy czy mistrzostw świata.

Ile rodzajów rekordów jest w lekkoatletyce?

W lekkoatletyce istnieje wiele rodzajów rekordów, między innymi rekordy świata, rekordy kontynentów, rekordy krajów oraz rekordy mistrzostw.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *